Klassificering av lager.

2022-07-19

Det finns minst 6 vanliga klassificeringar av lager, som var och en fungerar på olika sätt:

1. Glidlager, bestående av en axel som roterar i ett hål. Det finns flera specifika stilar: bussningar, axellager, hylslager, gevärslager, kompositlager;

2. Rulllager, i vilka rullningselementen är placerade mellan den roterande banan och den fasta banan för att förhindra glidfriktion. Det finns två huvudtyper:

3. Kullager, i vilka de rullande elementen är sfäriska kulor;

4. Rulllager, i vilka de rullande elementen är cylindriska, koniska och sfäriska rullar;

5. Gem lager, ett glidlager där en lageryta är gjord av superhårt ädelstensmaterial av glas, såsom safir, för att minska friktion och slitage;

6. Vätskelager, ett beröringsfritt lager i vilket lasten stöds av gas eller vätska (dvs. luftlager);

7. Magnetiska lager, där lasten stöds av magnetfältet;

8. Böjlager, där rörelsen stöds av ett böjande lastelement.