Feldetektering av rullningslager yttre ring.

2022-07-19

Rullningslager används ofta i dagens industri, så underhållet av dessa lager blir en viktig uppgift för professionell underhållspersonal. Rulllager är benägna att slitas på grund av metall-till-metall-kontakt, vilket kan orsaka fel i den yttre ringen, innerringen och kulorna.

Rulllager är också de mest sårbara delarna av maskinen på grund av den frekventa exponeringen för höga belastningar och höga driftshastigheter. Regelbunden diagnos av rullagerfel är avgörande för industriell säkerhet och maskindrift samt för att minska underhållskostnaderna eller undvika stillestånd. Av den yttre ringen, den inre ringen och bollarna är den yttre ringen mer benägen för misslyckanden och defekter.

Huruvida de naturliga frekvenserna hos lagerkomponenterna är exciterade när rullande element passerar genom defekter i den yttre lagerbanan är öppen för diskussion. Därför måste vi identifiera den naturliga frekvensen för lagerets yttre ring och dess övertoner.

Lagerfel genererar pulser och resulterar i starka övertoner av felfrekvensen i vibrationssignalspektrat. På grund av den lilla energin maskeras dessa felfrekvenser ibland av intilliggande frekvenser i spektrumet. Under snabb Fouriertransformanalys krävs därför vanligtvis en mycket hög spektral upplösning för att identifiera dessa frekvenser.

Den naturliga frekvensen för rullningslager under fria gränsförhållanden är 3 kHz. Därför, för att upptäcka lagerfel i det inledande skedet med användning av lagerkomponentresonansbandbreddsmetoden, bör en accelerometer med hög frekvensområde användas och data måste inhämtas under lång tid.

Felkarakteristiska frekvenser kan endast identifieras när felet är allvarligt, såsom förekomsten av hål i den yttre ringen. Övertoner av felfrekvensen är mer känsliga indikatorer på lager yttre ringfel. För mer allvarliga felbärande felvågformsdetektering kommer spektrum- och envelopptekniker att hjälpa till att analysera dessa fel. Självklart

Men om högfrekvent demodulering används i en enveloppanalys för att detektera lagerfelkarakteristiska frekvenser, måste underhållspersonal vara mer försiktiga i analysen eftersom resonansen kan innehålla felfrekvenskomponenten eller inte.

Att använda spektralanalys som ett verktyg för att identifiera lagerfel innebär betydande utmaningar på grund av låg energi, signalutsmettning, cyklostationaritet, etc.

Hög upplösning krävs ofta för att skilja felfrekvenskomponenter från andra intilliggande frekvenser med hög amplitud. När man skaffar en signal för snabb Fouriertransformanalys bör därför samplingslängden vara tillräckligt stor för att ge tillräcklig frekvensupplösning i spektrumet.

Det kan också vara svårt att hålla beräkningstid och minne inom gränserna och undvika onödig aliasing. Genom att uppskatta lagerfelsfrekvenser och andra vibrationsfrekvenskomponenter och deras övertoner på grund av axelhastighet, felinriktning, linjefrekvens, växellåda etc. kan den erforderliga minsta frekvensupplösningen erhållas.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy